FÖRETAGET

PROFESSIONELL KOMMUNIKATION

Sallyhill är en frilansande kommunikationsavdelning för de företag och organisationer som inser vikten av ett professionellt kommunikationsarbete och behöver hjälp att genomföra det.

Sallyhill gör punktinsatser i form av fotografering, textproduktion, formgivning och webbproduktion, men erbjuder även heltäckande lösningar på kommunikationsområdet, både när det gäller idé- och konceptutveckling och daglig operativ verksamhet.

NYA IDÉER OCH INSPIRATION

Sallyhill är en flexibel lösning för företag som behöver en kommunikationsansvarig på deltid eller som längtar efter nya idéer och inspirerande aktiviteter som kan driva kommunikationsarbetet framåt.

Sallyhill finns även tillgänglig som temporär förstärkning för byråer och marknadsavdelningar under arbetstoppar eller vid genomförandet av specifika projekt.

DEL AV KREATIVT NÄTVERK

Sallyhill är del av ett informellt nätverk av duktiga entreprenörer som driver liknande, eller kompletterande, verksamheter inom den kreativa sektorn. Ibland arbetar vi tillsammans i team, andra gånger anlitar vi varandra som underleverantörer och emellanåt rycker vi in som back up åt varandra vid sjukdom eller i semestertider.

FLEXIBILITET OCH STABILITET

Tillsammans kan vi ta oss an större och mer komplexa projekt än vi hade kunnat göra på egen hand. På så vis utnyttjar Sallyhill flexibiliteten i att driva enmansföretag, men drar samtidigt nytta av de fördelar som finns i ett större bolag med många anställda. Därför utgör Sallyhill en trygg och tillförlitlig leverantör av kommunikationstjänster.

KUNDER SOM VILL LITE MER

Sallyhill trivs allra bäst med kunder och partners som – förutom att maximera vinsten – också är intresserade av att göra världen till en bättre plats. Det kan låta stort och möjligen lite högtravande, men det betyder helt enkelt att vilja förbättra saker i praktiken för människor i deras vardag.

Som att arbeta för att utöka kollektivtrafiken eller främja cykling. Som att sprida kunskap om Europeiska Unionen eller bekämpa rasism. Som att förbättra mångfaldsarbetet i rekryteringsprocessen eller utveckla verktyg för ökat kundinflytande. Som att främja hållbart entreprenörskap eller utforska nya spännande former av kulturyttringar.

HJÄRTAT BRA FÖR KREATIVITETEN

Sallyhills kunder är aktörer inom samhällets alla sfärer; från små intresseorganisationer och sociala entreprenörer till statliga myndigheter och stora företag inom den privata sektorn. De är it-konsulter, statliga utredare, kulturaktörer, advokater, fysioterapeuter, fackförbund och en kvinnojour för att nämna några. 

När hjärtat får följa med till kontoret på morgnarna så jobbar hjärnan bättre och kreativiteten släpps fri. Det här ger förutsättningar för högre kvalitet och nöjdare kunder. Av den anledningen är organisationer och företag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling alldeles extra välkomna att kontakta Sallyhill för att snacka business.