ERBJUDANDET

FOTOGRAFI

Stämningsfulla och personliga bilder med relevanta motiv som kan representera er i alla sammanhang och kanaler.

FORMGIVNING

Design av hemsidor, broschyrer, nyhetsbrev, loggor, förpackningar, affischer med mera.

WEBB

Design och produktion av de digitala plattformar som behövs för att informera och kommunicera på internet. 

TEXT

Produktion av kortare och längre texter till webbplatser, nyhetsbrev, annonser, broschyrer, sociala medier, kundtidningar med mera. 


IDÉ OCH KONCEPT

Utformning, planering och genomförande av smarta aktiviteter för att kommunicera både med externa och interna målgrupper. 

PRESS

Riktade pressaktiviteter, produktion av effektiva pressmeddelanden, utformning av presskit och andra aktiviteter för att sprida ditt budskap i media. 

WORKSHOP

Kreativa föreläsningar och interaktiva workshops där budskapsformulering, målgruppsanalys, kanalval, tonalitet och visuell identitet ligger i fokus. 

KURS

Introduktions- och fortsättningskurser för ledare och medarbetare som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Just nu; Presentationsteknik och Redaktörskap på webben.