KOMMUNIKATIONSBYRÅ I STOCKHOLM

Sallyhill är en frilansande kommunikationspartner för de företag och organisationer som inser vikten av ett professionellt kommunikationsarbete och behöver hjälp att genomföra det.

Sallyhill gör punktinsatser i form av fotografering, textproduktion, formgivning och webbproduktion, men erbjuder även heltäckande lösningar på kommunikationsområdet, både när det gäller idé- och konceptutveckling och daglig operativ verksamhet.

Läs mer >>

COMMUNICATIONS AGENCY IN STOCKHOLM

Sallyhill is a freelance communications partner for businesses and organisations realizing the importance of professional communications and need somone to implement it.

Sallyhill offers comprehensive solutions for the communications that involves idea and concept development as well as daily operational activities. Services provided also include occasional activities such as photography, text production, graphic design and web production.

Read more >>

Sallyhill Kommunikation: copy, fotografi, design, webbproduktion

Sallyhill Kommunikation : kommunikationsexpert med bredd
Sallyhill Kommunikation: Copy, design, fotografi, webbproduktion

WEBB, FOTO, FORM, TEXT, IDÉ & KONCEPT


Behöver du nya, eleganta visitkort eller en tjusig webbplats? Uppdaterad grafisk profil eller en informativ broschyr? Vill du nå nya målgrupper och fördjupa relationen med din nuvarande? Längtar du efter fräscha idéer kring kommunikation och marknadsföring?


Sallyhill erbjuder helhetslösningar för din externa och interna kommunikation samt punktinsatser i form av fotografering, formgivning, textproduktion och webbdesign.

Läs mer >>

WEB, PHOTO, DESIGN, TEXT, IDEA & CONCEPT


Need new, stylish business cards or an exciting website? An updated graphic identity or a fancy brochure? Want to reach new audiences and deepen the relationship with your current ones? Do you long for fresh ideas on communications and marketing?


Sallyhill offers comprehensive solutions for your external and internal communications and also specific actions in the form of photography, graphic design, text production and web design.

Read more >>

owlie_transparent_500

KONTAKT

Sallyhill Kommunikation: copy, fotografi, design, webbproduktion